Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

Pomiary

pomiary elektryczne wrocław

 

 

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary rezystancji izolacji, przeglądy przeciwpożarowego wyłacznika prądu, pomiary elektronarzędzi, pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia, badania bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

 

traczyk.pl,

Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone

 

[Pomiary|Pomiary ochronne]

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary ochronne, pomiary elektronarzędzi, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary SWZ (d. skuteczności zerowania), uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiary natężenia świetlenia, przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, roczne, pięcioletnie, protokoły z pomiarów

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary ochronne, pomiary elektronarzędzi, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary SWZ (d. skuteczności zerowania), uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiary natężenia świetlenia, przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, roczne, pięcioletnie, protokoły z pomiarów

Wykonujemy pełny zakres pomiarów: Wroclaw Wrocław dolnośląskie, dolny śląsk - pomiary ochronne i okresowe- usługi pomiarowe- badania środowiska pracy- pomiary ochrony przeciwporażeniowej- pomiary elektryczne- pomiary natężenia oświetlenia- pomiar d. skuteczności zerowania- pomiar samoczynne wyłączenia zasilania- pomiar impedancji pętli zwarcia- pomiar rezystancji izolacji, pomiary rezystancji uziemienia- przeglądy i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu- badania wyłączników różnicowoprądowych RCD- badania i pomiary elektronarzędzi- badania i pomiary elektroenergetyczne- konserwacja instalacji i rozdzielni- pomiary odgromowe, uziemień, uziemienia- pomiary instalacji odgromowych - pomiary instalacji odgromowej i uziomów- pomiar rezystancji uziemienia, uziemień- pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy- pomiary natężenia oświetlenia- pomiary równomiernosci oświetlenia- protokół pomiarów instalacji elektrycznych w budynku- sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów- przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, protokółCENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Pomiary|Pomiary ochronne|Przeglądy|Przeglądy elektryczne|Nadzory]

Przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji odgromowej, przeglądy elektryczne, przeglądy odgromów, uziemień, szyn wyrównawczych, kontrole okresowe, przeglądy roczne, pięcioletnie, okresowe kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, oględziny, dozór, nadzory, przeglądy okresowe elektryczne, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli

Przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji odgromowej, przeglądy elektryczne, przeglądy odgromów, uziemień, szyn wyrównawczych, kontrole okresowe, przeglądy roczne, pięcioletnie, okresowe kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, oględziny, dozór, nadzory, przeglądy okresowe elektryczne, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli

Przegląd elektryczny, przegląd odgromowy, uziemień i szyny wyrównawczej, przegląd okresowy, okresowe kontrole instalacji elektrycznych i odgromowych (piorunochronnych) w budynku, uziemienia, uziemienia ochronne, robocze, przeglądy i kontrole okresowe, roczne, pięcioletnie, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli okresowej- wykonanie okresowej kontroli dwa razy do roku, rocznej i pięcioletniej kontroli instalacji- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania instalacji elektrycznych i odgromowych- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach- sporządzanie protokołów z kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych- przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych- przeglądy elektryczne, przeglądy okresowe- przeglądy odgromowe, piorunochronne, uziemienia

 

[Pomiary|Pomiary ochronne|Przeglądy|Przeglądy elektryczne|Nadzory]

Nadzory instalacji elektrycznej, nadzory instalacji odgromowych, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych i odgromowych, dozór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dozór instalacji odgromowych

Nadzory instalacji elektrycznej,  nadzory instalacji odgromowych, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych i odgromowych, dozór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dozór instalacji odgromowych

Nadzory, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych.usługi nadzoru i eksploatacji oraz pomiarów ochronnych w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych. Kontrola okresowa instalacji elektrycznych i odgromowych. Dozór. Przeglądy okresowe. Konserwacja. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych. Protokoły z przeglądu. Wrocław, Firma wykonuje usługi we Wrocławiu i okolicach, Środa Śląska, Katy Wrocławskie, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Oława, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Oleśnica, Oborniki Śląskie, Świdnica, Strzelin, Wałbrzych, Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica, Wrocław, Wroclaw, dolny Śląsk, dolnosląśkie, Wrocław,

 

[Pomiary]

Ozonowanie pomieszczeń technicznych, maszyn i elektronarzędzi

Ozonowanie pomieszczeń technicznych, maszyn i elektronarzędzi

Ozonowanie pomieszczeń technicznych, biurowych, urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi.Oczyszczanie powietrza, lampa bakteriobójcza UV-c

 
Stron: 1