Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

pomiary

 

 Pomiary elektryczne,  pomiary odgromowe, uziemienia, ochronne, okresowe

 

pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary uziemień, pomiary ochronne, pomiary okresowe, pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiary instalacji elektrycznych, pomiary stanowiskowe, pomiary okresowe, pomiary elektryczne, pomiar szybkiego wyłączenia, pomiar skuteczności zerowania, pomiary rezystancji uziemienia, pomiar rezystancji izolacji,  pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych (piorunochronnych), pomiary uziemień, pomiar napięcia i prądu, badania wyłączników przeciwporażeniowych RCD,  pomiar elektronarzedzi, prace kontrolno-pomiarowe, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych, uziemienia, protokoły, protokół

 

 Pomiary elektryczne,  odgromowe, ochronne   (z upustem 50 % wart. kosztorysowej)

1.
Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie) pomiar pierwszy
3,50 zł/szt
2.
Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie) pomiar następny
2,00 zł/szt
3.
Badanie wyłącznika różnicowoprądowego RCD
30,oo zł/szt
4.
Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego - 1fazowego
9,oo zł/obw
5.
Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego - 3fazowego
12,oo zł/obw
6.
Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar pierwszy
45,oo zł/szt
7.
Pomiar instalacji odgromowej (uziom)  pomiar następny
20,oo zł/szt
8.
Pomiar ciagłości przewodu ochronnego, uziemienia
4,oo zł/szt
9.
Pomiary elektronarzędzi
25,oo zł/szt
10
Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)
75,oo zł/10 str.
11.
Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod
100,oo zł

 

 

 Pomiary nateżenia oświetlenia

 

pomiary natężenia oświetlenia,  pomiary nateżenia oświetlenia ogólnego,  pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego, pomiar oświetlenia awaryjnego, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary oświetlenia dróg i ciągów komunikacyjnych, pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, pomiary równomiernosci oświetlenia, olśnienia, pomiary okresowe, pomiary stanowiskowe, pomiary termowizyjne, protokóły, protokół,

 

 

 obowiazujace normy  -   PN-EN 12646-1:2004 oraz PN-84/E-02033

1.

Pomiar fotometryczny oświetlenia pierwszy kpl. 5 pomiarów w pomieszczeniu

27,oo zł/kpl

2.

Pomiar fotometryczny oświetlenia każdy dalszy kpl. 5 pomiarów w pomieszczeniu

4,oo zł/kpl

3.

Pomiar fotometrczny oswietlenia na stanowisku pracy (za 1 pomiar)

30,oo zl/stan.

4.

Pomiar olsnienia 

 do uzg.

5.

 Pomiary termowizyjne

 

6.

 

 

7.

Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)

75,oo zł/10 str

8.

Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod

100,oo zł

 

 

 

 

 Pomiary wentylacji - sprawdzenie wydajnosci wentylacji

 

pomiary wentylacji, sprawdzenie wydajnosci wentylacji,  pomiary okresowe, pomiary stanowiskowe, protokoly sprawdzenia wydajnosci wentylacji, protokół,

    • Obowiązujące normy i przepisy - PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-73/B-03431

    • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rozdz 6,

1.

Pomiar wentylacji       -     srednio 2-krotne pomierzone wydajnosci

30,oo zł/szt.

2.

Pomiar wydajnosci wentylacji

,oo zł

3.

Pomiar temperatury (za 1 pomiar) 

 20,oo zl/szt.

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)

75,oo zł/10 str.

8.

Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod

100,oo zł

 

Pomiary wykonujemy we Wroclawiu i okolicach, Sroda Slaska, Katy Wroclawskie, Bielany Wrocławskie, Olawa, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Olesnica, Oborniki, Swidnica, Strzelin, Walbrzych,  Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica 

Ze względu na indywidualne parametry zapotrzebowania klienta, podane informacje w zakladkach cennika nie są ofertą (w rozumieniu art. 66) lecz zaproszeniem do zawarcia umo